Inert hulladéklerakó:

 

A “Pannon – Fuvar 2000” Kft. A Környezetvédelmi Hatóság szabályozásának megfelelően alakította ki inert hulladék lerakóját, ezáltal ügyfeleinktől térítés ellenében az alábbi hulladékot átvesszük:

 

 

KÜJ: 100418097

KTJ: 101168912

 

 

 

EWC A hulladék anyagi minőség szerinti csoportja
kódszám01 04 08 Kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től


01 04 09 Hulladék homok és hulladék agyag
17 01 01 Beton
17 01 02 Téglák
17 01 03 Cserép és kerámiák17 01 07 Beton, tégla cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke amely különbözik a17 01 06-tól17 03 02 Bitumen keverékek amelyek különböznek a 17 03 01-től


17 05 04 Föld kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól.
17 05 06 Kotrási meddő,  amely különbözik a 17 05 05-től
17 05 08 Vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től


17 08 02 Gipsz-alapú építőanyagok,  amely különbözik a 17 08 01-től


17 09 04 Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek 17 09 01,   17 09 02,  17 09 03-tól19 12 09 Ásványi anyagok( pl. homok, kövek)

19 13 02 Szennyezett talaj  remediációjából származó szilárd hulladékok, melyek különböznek 19 13 01-től
19 13 06 Szennyezett  talajvíz remediációjából származó iszapok,  melyek különböznek 19 03 05-től20 02 02 Talaj és kövek 

Veszélyes hulladék átvételére nincs jogosultságunk!

 


A bővebben gombra kattintva a honlap kereső optimalizálásához szükséges szövegeket olvashat, melynek tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Inert hulladék átvevő


Inert hulladék átvevő helyünk Siófokon és környékén építkezők, felújítók számára nagy segítség az építés, felújítás, bontás során keletkező inert hulladék elszállításában, átvételében, szakszerű kezelésében.
Akár családi ház, akár nagyobb társasház, irodaház, gyárépület építése, felújítása, vagy bontása esetén keletkezik az inert hulladék, nálunk Siófokon, Inert hulladék átvevő helyünkön, nagyobb munkagépekkel és teherjárművekkel is jól megközelíthető helyen találja egész évben működő inert hulladék átvevő helyünket, ahol a jogszabályban meghatározott, különböző inert hulladék kategóriákban és kevert kategóriákban is, térítés ellenében átvesszük a keletkező inert hulladékot. Szolgáltatásaink között szerepel a hatékony, gyors, biztonságos elszállítás, válogatás. Kedvező feltételekkel oldhatja meg az inert hulladék elszállításának és elhelyezésének problémáját, akármekkora beruházás, építkezés esetén. Számíthat siófoki cégünk évtizedes tapasztalattal rendelkező munkatársainak összehangolt, gyors, minőségi, megbízható segítségére.Számíthat inert hulladék átvevő helyünk szolgáltatásaira Siófokon.
Szeretné felújítani, szépíteni kertjét, ahova minőségi termőföldre van szükség? Vállaljuk komplex szolgáltatásban, gépi földmunka szolgáltatásunk mellett, inert hulladék átvevő helyünk biztosításával is a talajcseréket, talajtisztító munkákat. Együtt megrendelve szolgáltatásainkat, Ön az építkezést, beruházást, gépi épületbontást leegyszerűsítheti, a munkát költséghatékonyabbá és gyorsabbá, problémamentessé teheti.
Fel kellett szedni a régi járdát? Vagy egy egész üzemcsarnok beton anyagának elszállítása és elhelyezése az, melyben segíthetünk? Inert hulladék átvevő helyünk Siófokon és vonzáskörzetében, az építkezések, beruházások megbízható partnere, a kicsi felújításoktól a nagy épületbontásokig.

Siófoki inert hulladék átvevő helyünk a hulladéklerakás és a hulladéklerakók lezárásáról és utógondozásáról szóló 22/2001.(X.10.) KöM rendelet alapján, a megfelelő mértékű műszaki védelem alapján lett besorolva. Háromféle hulladéklerakó kategóriát különböztet meg a rendelet: veszélyes hulladéklerakót, nem veszélyes hulladéklerakót és inert hulladéklerakót.

Nem minden építési és bontási hulladék inert hulladék. Például a faanyag, fémanyag, műanyagok a kommunális hulladéklerakóba, az üveglapok, üvegcserepek és a veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, mint az azbeszt tartalmú építőanyagok és szigetelőanyagok, pedig a veszélyes hulladél lerakóba helyezhetőek csak el. Ezen felül, a veszélyes anyagokat csak az arra jogosult szakember bonthatja ki, illetve azokon átalakítási, felújítási munka nem végezhető.

Mi az inert hulladék: Miben segíthetünk Önnek?

Siófoki inert hulladék átvevő helyünkre szállítva és ott tárolva, olyan hulladék, amelyet fizikailag, kémiailag vagy biológiailag nem alakítottak át jelentős mértékben és nem is sérült nagyon ily módon. Siófoki inert hulladék átvevő helyünkre tehát olyan hulladék kerül, amely vízben nem oldható, nem éghető, valamint egyéb fizikai és kémiai módon sem lép reakcióba a környezetével, mint hulladék. Tehát, siófoki inert hulladék átvevő helyünkön csak olyan hulladék helyezhető el, ami –elsősorban építési törmelék- nem szennyezi a környezetet, nem károsítja az egészséget. További jellemzője az inert hulladéknak, hogy „csurgaléka”, vagyis a belőle esetlegesen távozó folyadék nem károsítja a környezetet, valamint szennyező anyag tartalma jelentéktelen. Siófoki inert hulladék átvevő helyünkön az inert hulladék tárolása, építési hulladékként, az előírásoknak megfelelően történik. Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon tehát, az inert hulladék, mely alatt sokszor az építési törmeléket, kitermelt földet, vagy sittet értik, - kerül elhelyezésre.

Siófoki inert hulladék átvevő helyünkön elhelyezhető inert hulladék tehát alapvetően építési és bontási hulladék, mely az építkezés, felújítás, elbontás során keletkezik és túlnyomó többségben ásványi alapú, illetve hidraulikus vagy bitumen kötőanyaga van.
Szintén átvehető, ez alapján, siófoki inert hulladék átvevő helyünkön az építőanyag gyártás során keletkező termelési hulladék is, amennyiben anyaga, tulajdonságai alapján az inert hulladék kategóriába sorolható (tehát maga az anyag, vagy annak származéka nem oldódik, nem éghető és nem szennyezi a környezetet, az emberi egészségre nem káros). Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elhelyezhető ezek alapján az építésből, felújításból, vagy bontásból származó, különböző típusú, állapotú tégla és más, inert hulladéknak minősülő falazóelem, az építkezésből, felújításból, átalakításból vagy bontásból származó beton hulladék, mely lehet egész darabos, törött vagy zúzott állapotban. Siófoki inert hulladék átvevő helyünkön átvesszük az építkezés, felújítás, átalakítás vagy bontás során, hulladékként összegyűlt, különböző típusú, állapotú égetett cserepet, valamint az inert hulladék kategóriába besorolható tetőfedő anyagokat. Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon átvesszük és szakszerűen tároljuk a homokot, valamint a bitumen, valamint az aszfalt kötőanyagú követ, kavics zúzalékot is.
Inert hulladék átvevő helyünk, Siófokon az inert hulladékok lerakására vonatkozva, speciális szabályok alapján lett besorolva és ezek alapján működik: 22/2001. (X.10.) KöM rendelet. A rendelet meghatározása alapján, inert hulladék átvevő helyünk Siófokon, a műszaki védelem alapján alacsonyabb kategóriába van besorolva, mint a hagyományos, települési hulladéklerakó. Emiatt Siófoki inert hulladék átvevő helyünk üzemeltetése, valamint a lerakott inert hulladék tárolása és kezelése kisebb költséggel jár, mint a hagyományos lerakó esetében (ahova inert hulladékot elhelyezni ma már szabálytalan is.
Siófoki inert hulladék átvevő helyünkön is, az inert hulladék kezelésével kapcsolatban egyrészt az inert hulladékok kezelésére vonatkozó, általános szabályok alapján dolgozunk, másrészt igyekszünk megvalósítani a szabályos és környezetkímélő, nagyarányú újrahasznosítást.


Inert hulladék alatt, leggyakrabban az építési és bontási hulladékot értik. Az viszont nagyon fontos, hogy a nem minden építési és bontási hulladék inert hulladék.
Tehát a siófoki inert hulladék átvevő helyünkön csak olyan építési, illetve ontási hulladék helyezhető el, amely inert hulladéknak minősül. Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon az átvett, lerakott és kezelt inert hulladékokra külön jogszabályi előírások vonatkoznak. Ezeket a jogszabályi előírásokat az EU előírásai alapján alkották meg, azokkal harmonizálnak. Jellemzően, Siófoki inert hulladék átvevő helyünkön is, a környezet maximális védelme biztosítva van és a lerakott inert hulladék feldolgozásra, újrafelhasználásra kész, védett állapotban van. Az inert hulladék, mely Siófoki inert hulladék átvevő helyünkön elhelyezésre kerül, a termelés és a szolgáltatás területén is rendszeresen keletkezik. Siófoki inert hulladék átvevő helyünk kiemelkedik elsődleges céljával, vagyis a lerakott, tárolt, kezelt inert hulladék hasznosításának maximális megvalósításával, melyhez mindig a legkorszerűbb megoldásokat, technológiákat keressük, vesszük igénybe. Siófoki inert hulladék átvevő helyünkön, az inert hulladék, mely nem kerül újrahasznosításra, szakszerűen tárolva, megfelelő állapotban marad mindaddig, amíg újrahasznosítása esedékessé válik és az újrahasznosítható alapanyagot ezután cégek, magánszemélyek használhatják fel új beruházásokhoz. Az építési és bontási munkák során általánosan keletkező hulladékok sok kategóriába sorolhatóak, s gyakran nagyon óvatos kezelésük, szakszerű csoportosításuk, elkülönítésük vagy tisztításuk indokolt, mielőtt az inert hulladéknak minősülő anyagot elkülönítjük és siófoki inert hulladék átvevő helyünkre elszállítjuk.

Megrendelőink elhozhatják a telepre az inert hulladékot, ugyanakkor rendelhető elszállítás is siófoki cégünktől Siófokon és vonzáskörzetében, nagyon kedvező feltételekkel.
Jelenleg folyamatban van annak az állami programnak a kidolgozása, melyen belül az inert hulladék kezelése még további pontosítás alá esik majd. E kérdésben várhatóan főként jogi és műszaki szabályozással várható még további központi változtatás, pontosítás. Erre nemcsak a környezetvédelmi irányelvek, hanem az építési technológia, a felhasznált építőanyagok, a gyártástechnológia folyamatos fejlődése, változása okán is szükség van. Innováció az építőiparban is szinte naponta történik, valamint szinte hónapok alatt kerül bevezetésre nemzetközi szinten egy –egy új anyag, segédanyag, kezelőanyag, technológiai újítás, mely beépítésre, felhasználásra kerül az építőiparban. Emiatt idővel az inert hulladékok közé sorolandó hulladék anyagok köre is folyamatosan bővülhet. Mindamellett vannak olyan anyagok –szintén egyre többféle – melyek más hulladék kategóriákba esnek és számos olyan anyag van használatban, az építőiparban, melynek egészségre, környezetre gyakorolt hatását teljesen felmérni, adott anyag vagy technológia újdonsága miatt még nem volt mód.

Ezért is számíthat szakembereinkre siófoki inert hulladék átvevő helyünkön, mert készséggel segítünk Önnek kiválogatni az inert hulladéknak minősülő anyagot, leellenőrizzük, csoportosítjuk az átvett anyagokat.
Siófoki inert hulladék átvevő helyünk folyamatosan keresi, igénybe veszi mindazokat az új technológiákat, eljárásokat, melyekkel az inert hulladék újra felhasználhatóvá válik, akár erősen kevert és zúzott, károsodott állapotban is. Az új berendezések az inert hulladék anyagoknak egyre több fajtáját dolgozzák fel, ezáltal az építőipari termékek egyre bővülő skálájában helyet kapnak ezek a jó minőségű, újra felhasznált, praktikus, tartós termékek. Siófoki inert hulladék átvevő helyünk folyamatosan tartja a kapcsolatot mindazokkal a feldolgozási, újrafelhasználási technológiákat használó cégekkel, akik keresik a jól felhasználható, megfelelően tárolt, csoportosított inert hulladék alapanyagot. Tehát egy jó lerakóhelyen, melyet megfelelően üzemeltetnek hozzáértő szakemberek, a környezetvédelem szempontjából nagyon sok minden múlik. Siófoki inert hulladék átvevő helyünkön az inert hulladék megfelelően kezelt állapotban várja tehát mindazokat a cégeket, vagy akár magánszemélyeket, akik a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő technológiával újrafelhasználva, be tudják építeni az inert hulladékot, esetleg új építőanyagot, segédanyagot tudnak belőle előállítani.


Milyen területeken használják fel újra például az inert hulladék anyagokat?
- Építőipari területen a különböző előre gyártott termékek készítése: számos modern példát találhatunk erre.
- Az útépítés során a kötőanyag nélküli rétegekbe használható fel az inert hulladék a földutak erősítéséhez, állapotuk javításához.
- Megfelelő technológiával feldolgozva az inert hulladék felhasználható az alacsony forgalmú utak burkolására (részben).
- Az inert hulladék egy részével, különösen, ha máshova nem kívánják felhasználni, a közműárkokat tölthetik vissza. Természetesen csak erre a célra megfelelő anyagú, összetételű inert hulladék használható fel (töltésföld például).
- A megfelelő anyagú, állapotú inert hulladék felhasználható az épületek, építmények alapozásához is, részben.
Építési, illetve bontási hulladékok típusainak részletezése a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján, a következő bontásban:
Ez a csoportosítás teljes mértékben azonos az Európai Hulladék Katalógus (EWC) csoportosításával. Fontos viszont megjegyezni, hogy a gyakorlatban az inert hulladék osztályozására, elkülönítésére vonatkozóan ezek az előírások, csoportosítások csak irányelvek, az osztályozás munkája számos helyen az EU más országaiban sem követhető teljes mértékben. Mindazonáltal siófoki inert hulladék átvevő helyünk kiemelkedik a minőségi, pontos, részletes osztályozási munkában az inert hulladékokat illetően.
Németországban és Ausztriában felmérések készültek, melyek az építési és bontási hulladék összetételét és keletkezését tárták fel. Erre irányuló vizsgálat készült 1988 -ban Düsseldorfban és 1991 -ben Bécsben is. Az itt alkalmazott csoportosítás az inert hulladékot illetően ma is irányadó az EU területén és siófoki inert hulladék átvevő helyünk is e csoportosítás alapján dolgozik.
A kitermelt föld
Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon is, az építkezésekből, felújításokból és bontásokból származó inert hulladék legnagyobb hányada a különböző szerkezetű, minőségű kitermelt föld. A kitermelt föld csak olyan, a földkitermelési munkánál keletkezett, természetes ásványi anyagokból álló maradékanyag lehet, amely nem tartalmaz hátrányosan változó, laza, illetve kemény követ, sziklákat.
Az építési törmelék
Építkezésekből, felújításokból és bontásokból egyaránt származhat, de legnagyobb arányban bontáskor keletkezik az építési törmelék, amely inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elhelyezésre kerül megfelelően csoportosítva. A kitermelt föld alkotórészei túlnyomó többségben ásványi eredetű anyagok, emellett az építkezés, bontás során kitermelt föld tartalmazhat különböző, magas- és mélyépítésben alkalmazott építőanyagokat is (de nem minden fajtát). A megfelelő tisztaságú, arra alkalmas kitermelt föld talajnak is alkalmas. Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön elhelyezésre kerülő kitermelt föld összetételét alapvetően meghatározza, hogy milyen volt az építés módja az adott épületnél, milyen korú és milyen rendeltetésű építményről van szó. Ennek függvényében inert hulladék átvevő helyünkön elhelyezett kitermelt föld minősége erősen változhat.
Az útbontási törmelék
Olyan építési, felújítási és bontási tevékenység esetén, melyet közlekedési felületeken végeznek, a maradékanyag az útbontási törmelék. Jellemzője, hogy szilárd ásványi anyagokból áll. Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon van lehetőség különböző anyagú útbontási törmelék elhelyezésére is, mely lehet hidraulikus kötőanyagú beton tartalmú, vagy bitumenkötésű anyag, aszfalt, burkoló és szegélykő egyaránt.
Az építéshelyi hulladékok
Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon átveszünk építéshelyi hulladékokat, melyek kétfelé csoportosíthatóak: építéshelyi vegyes hulladék és konténer hulladék. Ide különböző anyagú inert hulladékok is tartozhatnak, melyek az építkezés, épület felújítása és bontás során keletkeznek.
Az építéshelyi hulladékok olyan inert hulladékok, melyekbe belekerülhetnek különböző könnyű anyagok is, leginkább az építőanyag, segédanyag csomagolására használt papíranyag, kartondoboz, fóliák, egyéb csomagolóanyag. Nemcsak a cementes zsákok és burkolólapok, beépített anyagok karton dobozai, hanem például a lambéria és a laminált padló műanyag csomagolása is általában ide kerül az építkezés és felújítás során. Bár ma már a gyártók lebomló műanyagból készítik az újrafelhasznált csomagolást, a műanyag fóliákat azért nem árt szépen összeszedve, elkülöníteni, hogy elszállíthassák a kommunális hulladéklerakóba. A faanyag maradék, fahulladék mellett műanyagdarabok is gyakran belekerülnek az ilyen hulladékba (a konténerbe beledobálják), ám ezeket is, különösen a nagyon szemetelő, könnyen szálló anyagú hungarocell és austrotherm, egyéb műanyag szigetelőt, ajánlott lenne zacskókba gyűjtve, vagy külön gyűjtve, hulladék fóliába csomagolva tartani, hogy az inert hulladék lehetőség szerint minél kisebb arányban és minél szeparáltabban tartalmazzon ilyesmit, mert szét kell válogatni. A hazai gyakorlatban is előfordulhat gyakran olyan veszélyes helyzet is, amikor szennyezetten hozzák a hulladékot: például a vegyileg szennyezett inert hulladék, szennyezettsége miatt már a veszélyes hulladék kategóriába esik, és akkor mi már nem vehetjük át!


Az építési hulladékok csoportosítására vonatkozó előírást a Köztisztasági Egyesülés adta ki. Az Országos hulladékgazdálkodási Terv települési szilárd hulladékokra, építési, bontási hulladékokra, biológiailag lebontható, illetve komposztálható hulladékokra vonatkozó 5. sz. melléklete (1999) bővebben tartalmaz erről információkat.
Fentiek alapján, a legóvatosabban kezelendő, legnehezebben átvehető az építéshelyi hulladék, melynek messze nem minden része bizonyul inert hulladéknak. Az építéshelyi hulladék a gyűjtés, a szállítás és az ártalmatlanítás terén is nehezen kezelhető az ellenőrizetlen összetétele.
A kitermelt föld az egyik legtermészetesebben újrahasznosítható inert hulladék, ugyanis az építkezés, épületbontás során keletkező kitermelt termőföld legnagyobb részben újra felhasználásra kerül a tereprendezéshez, esetleg értékesíthető. Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon gépi földmunka szolgáltatásunkkal együtt komplex lehetőséget adunk az összes földmunkával kapcsolatosan az építkezés során.
A beruházások utáni tereprendezéshez felhasznált kitermelt föld olyan inert hulladék, mely többféle összetevőt tartalmazhat, akár adott arányban törmelék is lehet benne építőanyagokból, ám csak akkor használható fel a kitermelt föld a tereprendezéshez talajként, ha teljesen természetes anyagú, ártalmatlan, lebomló törmeléket tartalmaz. Az adott növénytakarónak megfelelő, az építési terület földjéhez illeszkedő összetételű föld használata jelent megoldást a gépi földmunka során, akkor is, ha egy adott területen földet kell cserélni.
Inert hulladék átvevő telepünkön, Siófokon többféle összetételű, minőségű kitermelt föld elhelyezhető.
Az inert hulladék átvevő helyen kisebb mennyiségben kerül elhelyezésre kitermelt föld, mivel a nagyját azonnal, már az építkezés helyszínén újra felhasználják a tereprendezés során. jelenleg az inert hulladékkal kapcsolatban a nyilvántartás nem egységes, ezért a kitermelt föld kategóriába valóban sokféle föld tartozhat, olyan is, melyben nagyon nagy a homok aránya. Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon a kitermelt földet újrafelhasználásra kész állapotban tároljuk, úgy, hogy egyéb inert hulladék fajtákkal ne keveredjen. Mivel inert hulladék átvevő helyünk Siófokon megfelelő műszaki védelemmel rendelkezik, ezért a helyes gyakorlat szerint, elkülönítve, azonnal felhasználásra kész állapotban tároljuk az átvett inert hulladékot.
Inert hulladék átvevő, Siófok: Építőanyag gyártók, figyelem!
Például egy –egy építőanyag gyártó cég a saját termelési hulladékát legtöbbször depóniákban helyezi el. Emiatt a folyamatosan keletkező építőipari hulladék (melynek gyakran jelentős része inert hulladéknak számít) mennyiségét, összetételét csak közvetetten lehet megállapítani. További nehézség a legtöbb építőanyag gyártó cégtől származó, inert hulladéknak minősíthető hulladék esetében, hogy a gyár olyan technológiát alkalmaz, mely szinte csak a beton termékeknél teszi lehetővé a száz százalékos visszadolgozást, egyéb anyagok tekintetében már kevésbé. Például a cserép, égetett agyagáru, kevert anyagú égetett építőipari termék visszadolgozását nem tudják megoldani, vagy csak részlegesen oldhatnák meg, ám, ez gyakran azért nem kerül kidolgozásra a gyárban, mert maga a visszadolgozás –a selejt 100 százalékos újrafelhasználása – gazdaságtalan. Itt válik fontossá mindaz a kiváló, ellenőrzött szolgáltatás, melyet cégünk nyújt Siófokon, az építőipari vállalatok számára is.

Inert hulladék átvevő telepünk teljes mértékben alkalmas a keletkező, inert hulladéknak minősülő építőanyag gyártási hulladék elhelyezésére. Egy nagyobb üzem esetében kimondottan nehéz probléma lehet a keletkező gyártási hulladék megfelelő, környezetvédő kezelése, elszállítása. Siófoki inert hulladék átvevő telepünk modern szolgáltatásával nemcsak, mint megbízható, EU irányelvek szerint működő lerakóhely, hanem, mint hosszú távú üzleti partner is áll az építőanyag gyártó üzemek rendelkezésére.


Lakossági inert hulladék: Ön mindig számíthat siófoki inert hulladék átvevő helyünk szolgáltatásaira.
Az inert hulladék igen jelentős mértékben termelődik a lakossági szinten is, ugyanis nagyon sokan, egész évben, kisebb –nagyobb felújítások, átalakítások, barkácsolás alkalmával, folyamatosan termelnek inert hulladéknak minősülő hulladékot. Elhelyezésük nagyon sokszor szabálytalanul történik. Mindez pedig nemcsak a környezetre és esetenként az emberi egészségre jelent veszélyt, hanem sokszor már a törvénytelenség határát is átlépi. Az építési törmelék sokszor kerül más hulladékkal keverve, a nem megfelelő lerakóhelyre (pedig az építési törmelék nem a kommunális hulladéklerakóba való, ugyanis egy jelentős része inert hulladéknak minősülne, ha megfelelően elkülönítették volna). Sokan a kertjükben tárolják az építési hulladékot, a húsz éve működésképtelen háztartási gépekkel és egyéb használhatatlan kacattal együtt. Sokszor ennek oka az, hogy az adott háztartás esetén mindennek a hulladéknak az elszállítására és szabályszerű elhelyezésére a családnak nincs pénze (vagy legalábbis azt hiszik, hogy nincs). A gyakorlatban pedig éveken, évtizedeken keresztül az udvart az így folyamatosan halmozódó kacat, amiben a felújításból, építkezésből megmaradt hulladék keverve ott van, gyakorlatilag szemétdombbá változtatja. A szabályos és környezetkímélő gyakorlat természetesen a megfelelő elhelyezés. Ilyen esetben viszont érdemes végiggondolni, hogy nem lenne –e érdemes inkább kiadni pénzt a hulladék megfelelő elszállítására és elhelyezésére, mint hogy az ember élettere évtizedekig rendezetlen, csúnya és esetenként balesetveszélyes legyen.
Az ilyen problémát részben csökkenti, ha a termelődő inert hulladék legalább részben, házilag újrafelhasználásra kerül például melléképület építéséhez, felújításához. Például bizonyos falazóelemekből remek kerti bútorokat lehet készíteni, tűzállóságuk miatt a kerti sütő, grillező hely is elkészíthető belőlük, lehet rá szép példákat látni. Ha mindez esztétikus, biztonságos és környezetkímélő, akkor valóban ötletes és támogatandó gyakorlat. Akkor van baj, ha a keletkező inert hulladék csak halmozódik, nem kerül újrafelhasználásra, vagy szennyeződik veszélyes hulladékkal (üvegtörmelék, azbeszt). Inert hulladék átvevő helyünk Siófokon a háztartásban keletkező inert hulladék számára is tökéletes megoldás Önnek. Bármekkora mennyiségben átvesszük az inert hulladékot, annak megfelelő kategóriájában, így Ön védi környezetét és az udvar is tiszta és rendezett marad, az építkezés, felújítás, barkácsolás után is.
Egy nemrégiben végzett felmérés szerint a lakossági kommunális szilárd hulladékban az inert hulladék aránya országos szinten 7 %. A felmérés további adatai a konténeres hulladék elszállításra vonatkoznak. Mivel ez egy rendelhető szolgáltatás, ezért a felmérésből is kiderül, hogy vannak, akik ezen is takarékoskodnak, a maguk módján. Ugyanis az építkezés, felújítás, bontás során keletkező építési, bontási hulladéknak csak a 70 százaléka kerül az inert hulladék átvevő helyekre az országban, a többi 30 százalék nem a megfelelő helyre kerül, csak bizakodni lehet abban, hogy ennek legalább egy része a már említett házilagos újrafelhasználásba kerül, ami még mindig a veszélytelenebb gyakorlat, mint az illegális elhelyezés.


Miért kell az inert hulladéknak inert hulladék átvevő helyre kerülnie? (a környezetvédő, szabályos újrafelhasználás mellett): Az illegális elhelyezés veszélyei
Az építési, bontási hulladék illegális lerakása nemcsak esztétikailag káros a környezetre. Az inert hulladék a kommunális hulladéklerakókba kerülve, nehezíti a többi hulladék megfelelő feldolgozását. A földbe elásott olyan építési, bontási hulladék, mely le nem bomló, vagy veszélyes anyaggal van szennyezve, keverve, sajnos még ma is előfordul, nem lehet eléggé hangsúlyozni veszélyességét.
Különösen vidéken sajnos sokan illegálisan helyezik el az építési, bontási hulladékot, melynek pedig nagy része inert hulladék. Ennek egyik oka, hogy a konténeres hulladékszállítást az építkezők drágállják, másik, talán jelentősebb oka a berögzült rossz szokás, gyakorlat, vagyis a keletkező építési hulladék ház körüli tárolása –ahol gyakran balesetveszélyes és csúnya – vagy pedig illegális lerakása, vagy épp kommunális hulladék közé keverése. Magyarországon mindamellett elegendő inert hulladék átvevő hely található, melyek között Siófokon, cégünk inert hulladék átvevő helye is szerepel, kedvező, összevonható, modern szolgáltatásokkal építkezők, felújítók számára. Megéri tehát a befektetés környezetünk tisztaságába, védelmébe.


Jelenleg Magyarországon a hasznosításra kerülő inert hulladék nagy része fémhulladék (vas). Legnagyobb részét a Dunaújvárosi vasmű dolgozza fel. Siófoki inert hulladék átvevő helyünkön az elhelyezésre kerülő inert hulladék akár teljesen újra felhasználható, feldolgozható. Például nagyon jó, többféleképpen dolgozható fel a beton, valamin t a tégla és a tetőcserép. Az útépítésen kívül felhasználhatóak különböző egyéb építőipari termékek készítéséhez. A jelenlegi részarányuk a teljes magyarországi inert hulladék feldolgozásban 11,4%, aminél törekedni kellene nagyobb arányra.
Az inert hulladék kategóriába csak 2002 után sorolták be a törvény alapján a bitumen tartalmú építési hulladékokat. A bitumen alapú inert hulladék nagyon jól felhasználható útépítési alapként, viszont ehhez, keletkezése után a szakszerű elszállítása és tárolása inert hulladék átvevő telepen kiemelten fontos, hiszen így akadályozható meg a keveredése más anyaggal, egyéb hulladékkal. Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon kedvező feltételekkel veszünk át törött aszfaltot a betontörmelék mellett, egyéb bitumen tartalmú inert hulladékot. A bitumen tartalmú inert hulladék először, a felhasználás céljára osztályozásra kerül szemcseméret és állapot szerint, így használható fel útalapba, egyéb célra (pl. útburkoló elemek anyagához).


Inert hulladék átvevő fontossága: A felelősség

A törvény szerint az építkező, felújító is, mint fogyasztó, köteles a keletkező hulladékot az alábbiak szerint kezelni:

- A hulladékká vált terméket vissza kell juttatnia annak, aki köteles azt visszavenni, vagy a megfelelő hulladéklerakóba elszállíttatni. Inert hulladék esetén tehát az inert hulladéknak a jogszabály szerint inert hulladék átvevő helyre kell kerülnie. Siófoki inert hulladék átvevő helyünk kiemelkedően jó választás erre, mivel rendelkezünk összekapcsolható szolgáltatásokkal építkezés, felújítás, bontás terén, melyekkel együtt az inert hulladék elszállítása és tárolása környezetvédő, gyors, problémamentes.

- A rendelkezésre álló szervezett hulladékgyűjtést köteles a fogyasztó igénybe venni, akkor is, ha szelektív hulladékgyűjtésről van szó. Az olyan lehetőségek, mint a lomtalanítás, tovább könnyítik egy esetleges későbbi építkezés, felújítás, bontás során keletkező inert hulladék hatékony, gazdaságos, tiszta kezelését is.

- Az inert hulladék terén is a hulladékgazdálkodási törvény általános szabálya szerint, a hulladékból kinyerhető hasznos anyagot és energiát minél nagyobb arányban hasznosítani kell. Ez lehet ismételt felhasználás, a nyersanyagként való felhasználás (mellyel az új nyersanyag felhasznált mennyisége csökkenthető), vagy az energiahordozóként való újrahasznosítás. Az újrahasznosítás kivitelezésében siófoki inert hulladék átvevő telepünknek is kiemelt szerepe van. A törvény szerint is mindaddig törekedni kell az újrahasznosításra az inert hulladék esetében is, amíg a környezet védelme maximálisan biztosítva van, amíg műszakilag megvalósítható újrahasznosítással is az elvárt minőség és élettartam az új építőanyag gyártásánál, valamint, amíg gazdaságos az újrahasznosítás.

- Szintén a törvény szerint csak azt a hulladékot lehet ártalmatlanítani, amit fenti kritériumok mellett nem lehet anyagában hasznosítani, vagy energiahordozónak felhasználni.

- Az építkezés, felújítás, bontás során keletkező inert hulladék elhagyása ugyanúgy tilos, mint bármely más hulladék elhagyása, illegális lerakása. Tehát megfelelően be kell gyűjteni és szakszerűen kell tárolni. Siófokon inert hulladék átvevő helyünk, opcionális szállítási szolgáltatásunkkal együtt áll rendelkezésre.

- A törvény alapján az inert hulladék esetében is tilos az adott hulladél lerakási szabályaitól eltérő felhalmozás, tárolás ellenőrizetlen körülmények közt, valamint a nem megfelelő kezelés.

- Minden hulladékkezelési tevékenység végzéséhez engedély szükséges, feltéve, hogy adott hulladék kezeléséről törvény, kormányrendelet, illetve miniszteri rendelet másképpen nem rendelkezik.

- A hulladékkezelésre vonatkozó engedélyt a környezetvédelmi hatóság adja ki, kérelem alapján, amennyiben minden műszaki, jogi, személyi és gazdasági feltétel adott a hulladék kezelési tevékenység végzéséhez. Inert hulladék átvevő helyünk Siófokon nemcsak a törvényi keretek, hanem a környezet lehető legnagyobb mértékű védelme alapján működik.

- Engedélyünk alapján, siófoki inert hulladék átvevő helyünk az inert hulladék átvételére, kezelésére jogosult.

- Fontos tudni: a hulladék termelője az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, akinek munkája során a hulladék keletkezett, illetve a hulladék jellege, összetétele megváltozott.
A hatályos jogi szabályozás alapján tehát, a hulladék termelője felelős az általa termelt hulladékért, mindaddig, míg át nem adta azt hasznosításra vagy ártalmatlanításra olyan természetes személynek vagy gazdálkodó szervezetnek, amely rendelkezik adott hulladék átvételére, tárolására, kezelésére vonatkozó engedéllyel. Ez alapján tehát, a termelt inert hulladék is az inert hulladék átvevő helyre kell, hogy kerüljön.
Inert hulladék átvevő helyünk mellett, az inert hulladék keletkezésével, szállításával kapcsolatos számos féle munka, szolgáltatás érhető el cégünk kínálatában Siófokon.

- Az inert hulladék kategória teljes mértékben kizárja a veszélyes hulladékot és az azzal szennyezett építési hulladékot is. Az inert hulladék tárolása, inert hulladék átvevő helyünkön azért is történik csoportosítva és nagy gondossággal, mert az inert hulladék, továbbértékesíthető további felhasználásra újrahasznosításra, feldolgozásra.

A hulladékgazdálkodási törvény szerint hulladékkezelésnek számítanak a következő tevékenységek: hulladékgyűjtés, begyűjtés, szállítás, előkezelés, tárolás, hasznosítás illetve ártalmatlanítás.
Az inert hulladék feldolgozása is, a hulladék feldolgozásra vonatkozó szabályok szerint lehet a termelésben vagy szolgáltatásban való újrafelhasználás, az inert hulladék anyagától, állapotától, összetételétől függően.
Megkülönböztetjük ettől a visszanyerés fogalmát, a szerint ugyanis az inert hulladék egyes összetevőit –melyek gazdaságosan, környezet kímélően újra feldolgozhatóak – leválasztják és visszaalakítják alapanyaggá.

Az inert hulladék területén is fontos (és siófoki inert hulladék átvevő telepünk alkalmas a folyamat előkészítésére) az inert hulladék esetleges energetikai hasznosítása, melynek során az energiatartalmat valamilyen formában kinyerjük a hulladékból.
Fontos tudni, (különösen lakossági felhasználóknak, építkezőknek, felújítóknak), hogy a törvény rendelkezése szerint az újra használat nem egyenlő a hulladékhasznosítással, mert a hulladék újra használata (melyekre írtunk is példákat) olyan tevékenység, ami a hulladék képződésének csökkentésére irányul, vagyis a termék eredeti célra történő felhasználása.
Eszerint, az olyan inert hulladék, melyet eredeti funkciójának megfelelően újrahasználnak, még nem minősül hulladéknak, csak, miután kilép ebből a ciklusból.
Fontos követelmény, amelyet inert hulladék átvevő helyünkön is érvényesítünk, hogy az inert hulladék hasznosítása ne járjon nagyobb környezetterheléssel, mint az eredeti termék. Emellett, az inert hulladék újrahasznosításának technológiája is csak az emberi egészségre és a környezetre teljesen veszélytelen lehet.

Mivel inert hulladék átvevő helyünkön a hulladékot optimálisan elkülönítve tároljuk, elkülönítve gyűjtjük, ezért elősegítjük annak minél nagyobb arányú újrahasznosítását. Inert hulladék átvevő helyünkön a szerint különítjük el a hulladékot, amilyenek az adott hasznosítási lehetőségek.
Inert hulladék átvevő helyünk vállalja külön szolgáltatás keretében az építkezés, felújítás, épületbontás során keletkező inert hulladék elszállítását Siófokon és vonzáskörzetében, emellett elszállítunk kevert inert hulladékot is.
Inert hulladék átvevő helyünkre gyorsan, precízen, megbízhatóan vállaljuk a hulladék elszállítását, ugyanakkor a helyszínen is átvesszük az inert hulladékot, a különböző alkategóriák szerint:
Beton 170101:
Építés, felújítás, vagy épületbontás, járda, út felbontás, javítás során keletkező beton hulladék, különböző lehet összetételében. A hagyományos tört beton mellett a betonhulladék csoportjába tartozik a törött beton térkő maradék, ami az egyre népszerűbb térköves burkolás után marad. Összetétele miatt optimálisan újrahasználható az anyaga, ha bezúzzák. Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon számos féle beton elhelyezhető. Különösen nagy szilárdságú (min. C 12 szilárdságú) beton törmelék nyerhető további felhasználásra inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elhelyezésre kerülő bontott vasbeton szerkezetekből.


Beton újrahasznosítás: optimálisan elérhető tárolt alapanyag inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon:

Darálással, meghatározott keresztmetszetűre rostálás útján frakcionálással, valamint megfelelő nyomószilárdsági vizsgálatokat követően különböző betonok adalékanyagaként újrafelhasználható a beton inert hulladék, mely inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elérhető, megfelelően elkülönített tárolásban. További felhasználási lehetőség a beton inert hulladék számára a nagyobb keresztmetszetű betontömbök útalapként való felhasználása. (Szintén nyomószilárdsági vizsgálatot követően.)
Lehetőség van inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon tárolt beton anyagok beépítésére úsztatott betonok készítése során. Ez esetben is szükséges figyelembe venni az inert hulladék nyomószilárdságát. Ezen a módon csak vasalatlan beton szerkezetek készülnek. (Beépítésük minősítést követően történhet.) Statikai szerkezetek készítéséhez az inert hulladék átvevő helyünkön Siófokon tárolható beton anyagok szakértői nyilatkozat birtokában építhetők be.
Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon tárolt beton inert hulladék egyéb felhasználási lehetősége a földalatti víznyelők kialakítása során a terepszint alatti létesítmény tárolóterének feltöltésénél van.

Lemezes alakú beton inert hulladékból rusztikus megjelenésű kerti lépcsők, támfalak, térburkolatok alakíthatók ki. Ez esetben ismerni kell az adott inert betonhulladék fagyállósági tulajdonságait. Az így kialakított kültéri szerkezetek igen impozánsan, természetes módon illeszkednek a növényi környezetbe. Kerti tavak építése során teraszos szerkezetek építéséhez jól alkalmazható.
Jól ismert felhasználási módja az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon gyűjtött beton anyagoknak a különböző mélyebb fekvésű területek feltöltése, víztartó talajréteg kialakítása. Eróziónak kitett területeken tömbös, nagy darabos beton inert hulladék felhasználásával védő zónák, védművek alakíthatók ki (hullámverés, felszíni vizek nagymérvű és gyors áramlása).

Téglák 170102
Az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elhelyezhető tégla anyagú inert hulladék gépi őrlés után futópályák, kerti utak, teniszpályák, magas esztétikájú laza burkolataként használható. Alkalmas félnehéz és könnyűbetonok adalékanyagaként való felhasználásra.

Cserép és kerámiák 170103
Az Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon tárolt kerámia anyagaink közül a tömör égetett téglákból szeleteléssel magas esztétikájú bel –és kültéri felhasználásra alkalmas burkolóanyagok készíthetők. Az egyéb kerámia inert hulladékok közül kerámia darálék készítésére az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elhelyezett, mázazás nélküli cserépanyagok szintén alkalmasak.
Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke 170107
Az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elhelyezhető ilyen keverék inert hulladék anyagokat célszerűen alkalmazhatjuk fagyra érzékeny kültéri beton, illetve kő térburkolatok fagymozgásokat semlegesítő (szemcsés struktúrájú talajcsere) ágyazataként. Felhasználásuk előtt azonban anyagvizsgálat szükséges.

Bitumen keverékek 170302
Az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elhelyezhető bitumen keverék inert hulladékok felhasználhatósága többféle. Elsősorban megfelelő tisztítás, aprítás után ezek az anyagok (mivel hőre lágyuló tulajdonságúak) új bitumenaszfalt burkolatok készítésekor olvasztással, újrakeveréssel új szerkezetek olcsóbb, de műszakilag megfelelő kialakítására felhasználhatóak.

Föld, kövek 170504
Az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elhelyezhető, különböző összetételű talajok humusztartalmuktól, illetve típusától függően terepfeltöltésre, talajcserék készítésére, volt ipari –és építési területek reorganizálására felhasználhatók (elsősorban humusztartalmú agyag és homokos anyag), inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon kényelmesen elérhetően.
Kövek: Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elhelyezhető kő anyagú inert hulladékok között több fajta építőipari és kertépítési munkák során adalékanyagként, illetve építő díszkőként felhasználható anyagokat találhat megfelelő átválogatással (mészkövek, homokkövek, lapos kövek, bazalt, gránit, stb.) Megfelelő hozzáértéssel olcsó és értékes kőanyagokhoz juthat e módon.
Kevert építési és bontási hulladék
Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon nagy mennyiségben kerül elhelyezésre kevert inert hulladék, amely biztonságosan felhasználható mély fekvésű területek építési területté alakítása során, terepfeltöltésre.

Inert hulladék átvevő hely Siófokon: az alkalmazható hulladékkezelési technológiák bemutatása
A nálunk elhelyezésre kerülő inert hulladékokról: jogszabályi háttér

Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon az alábbi inert hulladékokat vizsgálat nélkül átvehetjük:
Miután a később esetlegesen további feldolgozásra kerülő hulladékoknak az építési és bontási hulladék kategórián belül az inert hulladék fogalmának kell megfelelniük:
Építési, illetve bontási hulladék vehető át inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon, az épületek építése, felújítása, épületbontás során keletkezett, a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben, az 1. számú mellékletben pontosítottak alapján.

Az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon átvehető inert hulladékokat a hulladékok jegyzékéről szóló, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet alapján vehetjük át. Amelyik hulladék nem szerepel a jogszabályban pontosított listán, azt szükséges megvizsgálni annak meghatározása céljából, hogy beletartozik –e az inert hulladék kategóriába. Az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon átvehető hulladékoknak tehát a következő kritériumoknak kell megfelelniük:
Az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elhelyezhető hulladék egyetlen hulladéktípusba kell, hogy tartozzon, tehát egységes forrásból származhat. Ez egy építkezés, bontás, felújítás során úgy alakul, hogy az inert hulladék, különböző kategóriáiba besoroljuk a behozott hulladékot, amely így pontosan osztályozhatóvá, tárolhatóvá válik és a kategóriának megfelelő árazással vesszük át. Ha egy jegyzékben több alkategóriába sorolható inert hulladék van (ez az általános helyzet), akkor együtt, inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon átvesszük azt, amennyiben egy forrásból (építkezésből) származnak.

Ha felmerül a gyanú, hogy a behozott, vagy elszállíttatni kívánt hulladék veszélyes hulladékkal, vagy háztartási szeméttel szennyezett lehet, akkor siófoki cégünk munkatársai szemrevételezés vagy a hulladék eredetének meghatározása útján megbizonyosodnak arról, hogy a hulladék szennyezett –e, vagy sem. Ha szennyezett a hulladék, akkor átvenni azt, inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon nem tudjuk. A hulladék akkor szennyezett például, ha a következő anyagokat tartalmazza: nehézfém, azbeszt, műanyagok, vegyi anyag, egyéb, le nem bomló vagy környezetszennyező anyag. Ez esetben a hulladék már nem inert hulladék, hanem akár veszélyes hulladéknak is minősülhet (egyszerű műanyaggal kevertség esetén pedig a műanyagokat szét kell belőle válogatni, mert csak úgy vehető át az inert hulladék átvevő helyen). Emiatt is nagyon fontos lenne az építés, bontás során keletkező műanyaghulladékot elkülöníteni, különösen a szinte összetakaríthatatlan hungarocellt, bár sajnos nagyon sok építkezésen erről megfeledkeznek.

Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon vizsgálat után átvehetjük a következő hulladékokat:
Munkatársaink a hulladék vizsgálatát elvégzik, ha kétséges a behozni kívánt hulladék megfelelése a hulladék lerakásával kapcsolatos és a hulladéklerakóról szóló egyes szabályokkal, illetve feltételekkel. Ezt a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szabályozza, az inert hulladékokkal kapcsolatos meghatározásban. Ellenőrzés alkalmával siófoki cégünk munkatársai meggyőződnek a behozni kívánt hulladékok szennyeződés mentességéről.

Az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon átvehető hulladékok:
Átvételük a hulladékok jegyzékéről szóló, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint történik. Az EWC-kódjuk szerint pontosan meghatározott inert hulladékok, kevert inert hulladékok átvehetőek, megtekinthetőek, megoldható szállításuk, gyűjtésük, előkészítésük újrafelhasználásra, feldolgozásra a már kifejtett technológiákkal.
Ami nem vehető át az inert hulladék átvevő helyen:
Vannak olyan építési –bontási hulladék anyagok, mint például különböző fémek, melyek lerakását máshol teheti meg, ám a fém hulladék, kiválogatva az inert hulladék közül, nagyon könnyen tovább értékesíthető, jelentős értéket képvisel. Emiatt, a fém anyagok elhelyezésére a fémgyűjtő telepeket ajánljuk. A vegyes építési hulladékban emellett van faanyag is, amit kiválóan tudnak hasznosítani a hagyományos kommunális hulladék lerakók komposztáló berendezéseiben. Erre a kommunális lerakók rendelkeznek modern gépsorral, például a fát felaprító, prizmaforgató gépekkel.

A fahulladékot egyébként a háztartás körül, valamint tüzelésre optimálisan újra fel lehet használni, hulladékként való kezelése, elszállítása főleg városi építkezéseknél jelentkezik igényként. Az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon átadásra szánt inert hulladék közül, javasoljuk, a fa és fém hulladék kerüljön előzetesen kiválogatásra, mivel ezen anyagok optimálisan újrafelhasználhatóak és értékesíthetőek, amellett, hogy nem inert hulladékok. Építkezés során már gondolni kell arra, hogy a keletkező hulladékból folyamatosan legyen elkülönítve az, ami nem vehető át nálunk, ezzel Ön meg is takarít nemcsak pénzt, hanem gondot és fáradtságot is. Tipp: A hungarocell, mielőtt apróbb darabokra törne és beszennyezné az udvart, célszerűen gyűjthető az építőanyagok műanyag csomagolásaiba. Így kevesebb válogatással, egyszerűbben vehetjük át az inert hulladékot átvevő helyünkön, Siófokon. A külön gyűjtött, összecsomagolt műanyag hulladék már optimálisan elszállítható a kommunális hulladéklerakóba.

A szabályozás és a gyakorlat szerint is az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon beadható aszfalt-, bitumenkeverék hulladékokat 100 %-ban újra lehet (és ajánlott) hasznosítani, ezért cégünk Siófokon is erre törekszik.
Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon feldolgozásra, valamint lerakásra kerülő inert hulladék mennyiségi és minőségi jellemzői
A hulladék feldolgozása során az inert hulladék átvevő helyen a kezelendő hulladékok mennyisége két részből tevődik össze:
Inert hulladék átvevő helyünkre, Siófokra beszállított hulladék kezeléséből, valamint a nagyobb épületbontás esetén, siófoki cégünk optimális, összehangolható szolgáltatásában az inert hulladék építési helyszínen történő feldolgozásából. Számos lehetőség valósítható meg megbízható munkatársaink segítségével.
A hulladékok üzemrendszerű feldolgozását az inert hulladék átvevő helyen a feldolgozandó adott anyagok minősége, testsűrűsége egyaránt meghatározza. Modern inert hulladék átvevő helyünk támogatja a legtöbb hulladék feldolgozási, újrahasznosítási projektet.
Inert hulladék átvevő helyünkre, Siófokra a hulladékot Ön is beszállíthatja, az átvétel előtt munkatársaink megfelelően ellenőrzik az átadásra szánt inert hulladékot. Rendelhető viszont kedvező feltételekkel elszállítás is siófoki cégünk szolgáltatásában, különösen praktikus, ha az építési, bontási munkálatok során több munkában is megtisztel minket bizalmával. A szállítás erős, tartós, modern gépesítéssel történik.
A beszállítás inert hulladék átvevő helyünkre, Siófokra egyaránt lehetséges saját járművek és, külső beszállítók járművei által egyaránt.
A beszállítás során minden esetben pontos dokumentáció készül, munkatársaink elvégzik a precíz mérlegelést nemcsak a saját járművekkel, hanem külső cégek járműveivel való hulladék szállítás esetén is.
Az inert hulladék átvevő helyünkre, Siófokra beszállított inert hulladék ellenőrzése és mérlegelése
A siófoki inert hulladék átvevő helyünkre beszállításra kerülő anyagok ellenőrzése legelsőként a hulladék szállítmány ellenőrzésekor készített dokumentáció segítségével történik és így tudjuk ellenőrizhetően rendszerezni szállítmányainkat. Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon a következő dokumentációval látjuk el a nálunk elhelyezésre kerülő hulladékot: kiállítjuk a szállítólevelet, a hulladékszállítási engedélyt, valamint szemrevételezés alapján a mérlegelést megelőzően, a dokumentumokat előkészítjük és kitöltjük a hulladék esetleges vizsgálatával együtt, melynek adatai szintén bekerülnek a dokumentációba.
Mikor nem fogadható a hulladék inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon:
Amennyiben olyan anyagot tartalmaz, mire inert hulladék átvevő telepünkön kapacitás nincs, illetve melynek engedélyünk nincs az átvételére, illetve, ha a behozott anyag nem felel meg az átvehetőség jogszabályban meghatározott követelményeinek.
Ilyen eset, amikor az átadni kívánt építési, bontási hulladék nagyobb mennyiségű kommunális jellegű hulladékot tartalmaz. Nem lebomló anyag, melyet különválasztani nem lehet, már kicsi mennyiségben is kizáró tényező (pl apró darabokra tört hungarocell), ilyenkor az inert hulladék átvevő helyen nem vehetjük át a teljesen összekeveredett anyagot.
Ha az építési, bontási hulladék döntően nem ásványi eredetű.
Illetve, azbeszt, azbeszt-cement, azbeszt-pala (más néven eternit), illetve más veszélyes anyag jelenléte esetén a hulladékban.
Amennyiben a hulladék ilyen okokból kifolyólag nem fogadható, visszafordíttatjuk a szállítmányt. Amennyiben a szemrevételezéskor siófoki cégünk munkatársai megfelelőnek találják a bontási-hulladékok összetételét átvételre, úgy a mérlegelést követően elhelyezésre kerülhet a hulladék inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon.

Az inert hulladék mérlegelésének eredményét dokumentáljuk és szigorúan nyilvántartjuk az inert hulladék átvevő helyen. Ebbe beletartozik a járművek önsúlyának rendszeres vizsgálata is, beleértve a külsős járműveket is, a kilépéskor történő üres állapotban ellenőrzéssel együtt.
Ha a hulladék elhelyezésekor már közben, vagy utólag derül ki, hogy a hulladék nem elhelyezhető anyagokat is tartalmaz, akkor a beszállító költségén, siófoki cégünk elszállíttatja azt. Minderről minden beszállítót előzetesen értesítünk.

Inert hulladékok feldolgozásának módja
Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon a hulladék csak számítógépes adatfeldolgozás és mérlegelés alapján kerül elhelyezésre. Minden esetben, a szállítóeszközök az inert hulladékot leszállítják, ahol az válogatásra, tárolásra kerül.
Az építőipar, építőanyag gyártás területén az inert hulladék feldolgozására az alábbi technológiákat fejlesztették ki általánosságban: (eltérések lehetségesek)
A feldolgozás során, az inert hulladék a szerint kerül aprításra, törésre, (vagy egyéb megmunkálásra), hogy milyen termék készül majd belőle, újrafelhasználás útján.
Lehetséges tehát az inert hulladék törését követően, a mérlegelés után azonnal kiszállítani és értékesíteni az anyagot, illetve a törését követően ideiglenesen tárolni prizmákban, ezután így értékesíteni.
Ma már a technológiák fejlettségével az inert hulladéknak csak egy nagyon kicsi része marad, amit esetleg nem lehet hasznosítani. Ez végleges lerakásra kerül inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon, a lerakó térben, megfelelően elkülönítve, rendszerezve.

Az inert hulladék kezelésének alkalmazott technológiai lépései inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon:
Az inert hulladék szállítmányt munkatársaink ellenőrzik, mérlegelik
Ezután következik az inert hulladék leürítése a feldolgozó térre, valamint az előválogatása.
A feldolgozás során következik az előtörés, mely a nagyobb daraboknál szükséges akkor, ha újrafelhasználásuk kisebb darabokban történik majd. Természetesen, például nagyobb, egy –az egyben felhasználandó beton inert hulladék esetén, az újrahasznosítási cél alapján meg lehet hagyni az anyagot egyben is. Viszont, az inert hulladék nagyobbik része apróbb darabokban kerülhet csak feldolgozásra az inert hulladék átvevő helyen, emiatt szükséges az előrostálás, majd a törés. Utána, lehetséges a lehetséges vas tartalom elkülönítése mágnessel. Utána, a szemcseméret szerint frakcionálható az anyag, osztályozó rosta segítségével. Utána, a frakció alapján tárolható, vagy kiszállítható az anyag a felhasználás helyszínére. Amely anyag nem hasznosítható, az a lerakó térbe kerül.

A fent felsorolt munkafolyamatok részletezése
A behozott inert hulladék szállítmány ellenőrzés és mérlegelése inert hulladék átvevő helyünkön:
Miután az építési, bontási hulladékot behozták, ellenőriztük és lemértük, az anyag az újrahasznosító térre kerül. Az ott lerakott inert hulladékot utána előválogatjuk inert hulladék átvevőnkben, a későbbi feldolgozáshoz. A hulladékot beszállító gépjármű akkor hagyhatja el a telepet, ha inert hulladék átvevő helyünk telepmestere engedélyt ad rá, (üres mérlegelést követően, valamint ha a beszállított hulladék megfelel a lerakási feltételeknek).

Az átvevő helyre behozott inert hulladék leürítése a feldolgozó térre, az anyag előválogatása:
Inert hulladék átvevő telepünkön az előkészítő terület alkalmas a megfelelő, pontos átválogatási munkára. A deponált hulladékot siófoki cégünk munkatársai szétválogatják, az esetleges olyan anyagokat kiszedve belőle, melyek (könnyen válogathatóan és maximum kisebb mennyiségben) benne maradhattak. A nálunk el nem helyezhető kiválogatott anyagokat, el kell szállítani. Ön teszi gazdaságosabbá építkezését, ha folyamatosan elkülöníti az építési törmeléket anyag szerint, a lehetőségeknek megfelelően.

A nagyobb inert hulladék előtörése
Különösen a hosszú szálanyagoknál lehet szükséges, ám nagyon sokszor a nagyobb darab, jó állapotú pl. beton hulladék akár egy az egyben felhasználásra, újbóli beépítésre kerül, sőt, értékesíthető. Ma már komoly technológiákat alkalmazhatunk, a nagyobb méretű beton és aszfalt anyagú inert hulladék gazdaságos darabolására, törésére. Technológiailag az előaprítás szükséges lehet, mert a röpítő –törő gépek az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elhelyezett beton inert hulladékot legfeljebb 500 mm méretű darabokat tudnak feldolgozni.
A nagyobb gépi épületbontásból igen gyakran nagyobb méretű, egyben kibontott vasbeton gerendák és oszlopok kerülnek ki. Ezeket is megfelelő technológiával szükséges lehet feldarabolni, amennyiben nem kerülnek későbbi újra beépítésre.
Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elhelyezett hulladék előrostálása
A kitermelt föld az előosztályozó rostán még kitűnően leválasztható és a földet így, mint külön frakciót, deponálhatjuk. A vibrációs rostálással az inert hulladék nagyon hatékonyan különválasztható. A nagyobb darabok törőgéppel törhetőek a leválasztás után.

Az inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon elhelyezett hulladék törésére alkalmazható technológiák (általános ismertető)
Röpítő-törő gépen a beérkezett inert hulladék 0 és 60 mm közti szemcseméretűre aprítható. A készre leaprított hulladék a kihordó szalagra kerül, e felett található a mágneses leválasztó, mely kinyeri az acélt és a vasat az anyagból. Ez egy igen erős mágnessel felszerelt mozgó szalag általában, így hatékonyan különválasztható szinte az összes mágnesezhető fémtartalom az összezúzott anyagból. szállítja tovább. Ezután az ásványi eredetű inert hulladék az osztályozó rostában tovább osztható.
A szemcseméret szerinti frakcionálás, a lerakó telepen tárolt inert hulladék feldolgozására
Az apróra tört anyag a törőgépből a kihordószalagra kerül, onnét az osztályozó rostasíkra. A különböző alkalmazott technológiáktól függően, a rostálás több szintű lehet inert hulladék átvevő helyünkön. Általában három frakcióra választják szét a rostasíkokkal az anyagot. Egészen pontosan: 0-8 mm,8-16 mm, illetve 16-32 mm frakciókra. A még fennmaradó nagyobb szemcséket a gép újratöri. Ezzel a technológiával az inert hulladék jól elkülönítve, depóniákba felhalmozható.
Az inert hulladék átvevő helyre, Siófokra beszállított anyagot, e munkafolyamatok után lehet tárolni, az adott frakciók szerint, vagy kiszállítani újra felhasználásra építkezéshez.

A tároláshoz fontos a stabil forma kialakítása, amit a leghatékonyabban prizmába rakással érhetünk el inert hulladék átvevő helyünkön. Rakodógéppel rakjuk prizmába az inert hulladékot. Amikor értékesítésre kerül a feldolgozott, tárolt anyag, akkor a rakodógéppel feltesszük a szállítójárműre.
A már nem hasznosítható inert hulladék lerakására a lerakó térbe van mód
A már nem hasznosítható anyag a rakodógéppel, folyamatosan elkülönítésre, lerakásra kerül a lerakó térben inert hulladék átvevő helyünkön. Már a törő, aprító munkafolyamat előtt kiválogatott nem inert hulladék, vagyis a fa, műanyag és egyéb, konténerekbe kerül, amelyeket a kommunális hulladéklerakóba szállítunk.

Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon az alábbi technológiát alkalmazzuk a hulladék lerakására:
Amely anyagokat már nem lehet tovább hasznosítani, nem adhatóak el újrafelhasználásra, beépítésre, azokat külön kell gyűjteni, az inert hulladék átvevő hely elkülönített részén, a lerakó telepen. Ez az anyag továbbra is nyilvántartás alatt áll, fajta és anyag szerint. A hulladékok lerakását bevágás és dombépítés, illetve rézsűs megtámasztással megerősített, megfelelően határolt töltésben végezzük inert hulladék átvevő helyünkön. A lerakási munkát folyamatosan, megfelelően koordinálni kell. A hulladék lerakása úgy történik inert hulladék átvevő helyünkön, hogy először az inert hulladék adott részéből kialakítunk egy biztonságos ürítő teret, ahonnét folyamatosan szállítjuk az anyagot a feltöltés irányába, valamint oldalirányú ürítés útján. Ez a biztonságos ürítő tér mindig akkora, amekkora a szállító járműveink legszélesebb fordulási sugara. Táblákkal, biztonságosan bejelölve a határokat, az útvonalat jól koordinálva Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön a munka, folyamatosan gyorsan és hatékonyan, biztonságosan folyik. A munka során a depóniák rézsűjét ugyanis a munkagéppel maximum 3 méterre lehet megközelíteni. A rakodógép az inert hulladékot nagyjából 30-50 cm vastagon teríti.

Hulladék lerakás lépésről lépésre Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön:


Az inert hulladék lerakásának első szakasza az ürítés: Ekkor már elkülönül az a hulladék, amely alkalmatlan az újrahasznosításra. Ekkor közvetlenül a hulladéklerakó téren a gyűjtő gépek a megkezdett prizmába, annak ún. koronasíkjára ürítik le az anyagot, a prizma homloklapjától a megfelelő, 3, 3 és fél méter távolságot betartva.
Ezután következhet az inert hulladék gépi egyengetése inert hulladék átvevő helyünkön, a rakodógép eltolja az anyagot a prizma építési irányában. Ezután az így képzett koronasík közepétől két oldalsó irányba 3-5% lejtés betartásával elrendezésre kerül az anyag. A feltöltendő területen szükséges megfelelő lejáró út biztosítása a járműveknek, munkagépeknek. Az utat a biztonságos haladáshoz a lerakott inert hulladék felhasználásával egyengetjük el. Minden inert hulladék lerakását Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön megfelelő tervszerűséggel, ellenőrizve végezzük. Több rétegben kerül elhelyezésre az anyag, a prizmák hálózatot alkotnak, melyek között rétegesen, szellőző lyukakat kell hagyni. Ezeket utoljára töltjük fel.
A törmelék inert hulladék az átvevő hely megfelelő részére, a törmelék lerakóba történik.
Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön a törmeléklerakót speciálisan úgy alakítottuk ki, hogy a lerakott törmelékből megfelelően távozni tudjon a csurgalék víz, ugyanakkor a csapadék, egyéb nedvesség is. Ehhez szükséges egy aljzatszigetelő rendszer létrehozása folyamatosan már az inert hulladék megfelelő sorrendű lerakása útján. Ezért a finom szemcséjű törmelék kerül alulra, úgy fél méter vastagságban inert hulladék átvevő helyünkön. Ez a réteg nem tömörített, ám megfelelően el van határolva. Szokták autógumikba is tölteni ezt a réteget a rögzítés érdekében. Az alapréteg anyaga kőzúzással összezúzott inert hulladék, az építési törmelék adott hányadából.
Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon a lerakásra kerülő törmelék magától is tömörödik, így rendezetten megmarad a lerakó hely befogadó képessége is. Amikor az anyag természetesen tömörödik, akkor a csurgalék víz is kevésbé jut bele, így kedvezőbb formában marad meg inert hulladék átvevő helyünkön. A természetes tömörödést befolyásolja az adott anyag összetétele, a csapadék mennyisége, a levegő páratartalma. Emellett attól is függ a tömörödés, hogy inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon a beszállított inert hulladék elhelyezése az adott igényeknek megfelelően milyen formában történik. Törekszünk mindig a hely maximális kihasználására, ezért a már nem felhasználható inert hulladékot mindig folyamatosan, egyenletesen kell elosztani és elegyengetni, ehhez modern munkagépeinket használjuk. Minél egységesebb a depónia felülete, annál gazdaságosabban kihasználható a hely és annál védettebb körülmények között tárolható az anyag inert hulladék átvevő helyünkön. Minél kisebb szemcseméretet alkalmazunk, Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön annál helytakarékosabban helyezhetjük el az inert hulladékot. A szemcseméret értelemszerűen függ az esetleges újrafelhasználás igényétől. A csurgalék vizek keletkezését is csak a megfelelő elhelyezéssel, elegyengetéssel lehet minimalizálni, ez nagyon fontos az inert hulladék átvevő hely tiszta és biztonságos működtetéséhez. Erre az egyik technika, hogy a prizmákat esésbe rendezzük.
Inert hulladék átvevő hely Siófokon: a nyersanyag másodlagos felhasználása: az újrahasznosított inert hulladék további felhasználhatósága
A már alapanyag szerint kielemzett felhasználási lehetőségeken túl, vannak még területek, ahol kiválóan felhasználható az inert hulladék, mely Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön elhelyezésre kerül: például kiválóan alkalmas egy sor építőipari és egyéb célú, előre gyártott anyag, termék gyártásához. Az inert hulladék ebben, funkciója szerint nemcsak felhasznált alapanyag, hanem segédanyag is lehet az alkalmazott gyártástechnológia adott lépései során. Emellett, nem elhanyagolható egyes inert hulladékok fűtési célra való felhasználása (energiatartalom kinyerése a hulladékból). E technológiák terén folyamatos a fejlődés, ezáltal egyre kevesebb hulladékot kell véglegesen elhelyezni, ártalmatlanítani. A felhasználással nemcsak a szemét mennyiségét csökkentik a gyártó, feldolgozó vállalatok, hanem rengeteg új nyersanyagot takarítanak meg.

Az előre gyártott termékek mellett legáltalánosabban az útépítésben és az építési területeken feltöltésre alapozásra használható az inert hulladék. Felhasználása a célnak és az alkalmazott technológiának megfelelően történhet egy –az egyben feldolgozás, átalakítás nélkül, kicsi átalakítással vagy megmunkálással, valamint összezúzás után, egyéb anyagokkal jól összekeverhető, akár por állagú alapanyagként. Inert hulladék átvevő helyünkön többféle előkészítésre is van mód.
Az inert hulladék újrahasznosításának, valamint a felhasználandó anyagok minőségének ellenőrzése, biztosítása a megfelelő építőipari előírások szerint történik. A törvényi szabályozás behatárolja a felhasználási lehetőségeket, a felhasználás célja szerint, például Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön elhelyezhető betontörmelék sokszor annyira jó minőségű alapanyag, hogy teljesen jól beépíthető, alkalmazható lakóépületek, egyéb épületek építésénél. Nagyon sok esetben az újra feldolgozásra kerülő inert hulladék, ha megfelelően előkészítik, tisztítják, alkalmasabb a beépítésre, újrafelhasználásra az adott célra, mint az egyéb anyagok, melyek esetleg újak.

Magyarországon 2003 óta együttes rendelet írja elő, hogy minden épületbe csak olyan anyagok építhetőek be, melyek minősítettek. Amikor újrahasznosított építőanyag kerül beépítésre, (akár Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön elhelyezett, felhasználható anyag), akkor a minősítést meg kell rá kérni, ami a gyártó, vagy forgalmazó feladata. 
Minősítést követően forgalomba lehet hozni az újrafelhasznált építőanyagot, melynek adott százaléka inert hulladékból származik. Siófokon, inert hulladék átvevő helyünk segítségével sokoldalú lehetőséget biztosítunk minőségi újrafelhasználható, megfelelően kezelt inert hulladék felhasználására, minden hasznosító cégnek.

Amikor az épületbontás során nagy mennyiségű és általában változatos fizikai tulajdonságú, összetételű beton inert hulladék keletkezik, akkor azt a következőképpen szükséges osztályozni a felhasználáshoz: meg kell vizsgálni a beton inert hulladék önszilárdságát, szemalakját, felületének érdességét, vízfelvételi tulajdonságait. Ezek különbözőek lehetnek és behatárolják a későbbi felhasználhatóságot. A beton inert hulladék, ha összezúzásra kerül, akkor a zúzott kőre hasonlít a megjelenése. Jelenleg az újrahasznosított beton, vagyis a beton inert hulladék beépítésére nem dolgoztak ki sem magyar, sem EU –s szabványt. Szabvány és egyéb műszaki irányelv hiányában a beton újrafelhasználása is a beton anyag általános tervezésére vonatkozó betontervezési képlet alapján történik. A Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön elhelyezhető beton inert hulladék felhasználása az új beton anyag készítésében a Bolomey -és Palotás féle betontervezési képlet segítségével tervezhető optimálisan. A képlet megfelelő alkalmazása alapján, jó minőségben készíthető a Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön elérhető beton inert hulladék felhasználásával zúzottkő beton. A könnyűbetonba ugyanígy, nemcsak beton alapanyag, hanem tégla törmelék (összezúzva) is kerülhet.

Csak akkor használható fel a Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön található beton inert hulladék új beton készítéséhez, ha nem tartalmaz betonacélt vagy más idegen anyagot, ennek szakszerű eltávolítására többféle technológia létezik.
Ahhoz, hogy a Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön tárolt bontott építési törmeléket fel lehessen használni építkezés, felújítás során, szükséges megvizsgálni az adott inert hulladék fizikai, mechanikai, valamint kémiai jellemzőit. Amennyiben ezek alapjén az adott újra felhasználási célra megfelel az inert hulladék, úgy adalékanyagnak felhasználható (vagy épp segédanyagnak, fűtőanyagnak). Elsősorban az adalékanyagnak való felhasználás terén a legszigorúbb a szabályozás. Adalékanyagként, az építési, bontási hulladék meg kell, hogy feleljen különböző minőségi követelményeknek is. Adott szabványcsoportok segítségével pontosítják a Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön elhelyezésre kerülő inert hulladék újrafelhasználását. Az MSZ számok szerint 18982-től a18289-ig terjed az a szabvány csoport, mely meghatározza az alkalmazható vizsgálati módszereket és a különböző követelményeket a minőségi újrafelhasználáshoz.
Előfordul, hogy az adott beton inert hulladék nem megfelelő arra, hogy új beton készülhessen belőle, ekkor szükséges bizonyos természetes adalékanyagokat hozzátenni, az új beton készítéséhez, a Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön elérhető beton inert hulladék mellé. Amikor keverék anyagból készül egy új termék, akkor mindenképpen szükséges az új keverék együttes fizikai, mechanikai, kémiai jellemzőit megvizsgálni: a célra megfelelőnek, stabilnak, jó minőségűnek, biztonságosnak kell lennie. Ehhez vizsgálati jegyzőkönyvben szükséges pontosan vezetni a mérési eredményeket, valamint az arányt addig pontosítani az új termékben, amíg annak minősége el nem éri az elvárt szintet. Fel kell tüntetni az inert hulladék átvevő helyen elérhető, felhasználásra szánt adott inert hulladék származását, a kibontás előtti minőségét, (besorolását), emellett ha van, az alkalmazandó adalékanyag tulajdonságait, végül az anyagok keverési arányát.
A Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön elérhető építési és bontási hulladék, újrafelhasználás esetén ún. kőzetfizikai csoportba sorolandó akkor, ha útépítéshez használják fel. A forgalom erőteljes fizikai hatást gyakorol az út anyagára, ezért kiemelten fontos az útügyi műszaki előírást betartani az adalékanyagok hozzáadásával kapcsolatosan (1998 –tól). Akkor is ez a teendő, ha a járdát, vagy az útszegély elemeket készítik inert hulladék felhasználásával.
A téglatörmelék, mely Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön szintén elérhető, főleg könnyűbeton-adalékanyagként használható fel igen nagy hatékonysággal. Amikor felhasználásra kerül erre a célra, az előírt vizsgálati módszer eredményei alapján szükséges az alapanyag jellemzése. Mielőtt a téglatörmeléket felhasználják a könnyűbeton készítéséhez, meg kell határozni annak vízfelvevő tulajdonságait. (rövid idejű, mértékadó vízfelvétel). Miután az adalékanyagot osztályozták, frakció szerint elkülönítve és mérlegelve keverhető az új anyagba.
Emellett, a tiszta tégla törmelék, különböző szemcseméretekben, alkalmas egyéb célokra: például új falazóelemek készítéséhez adalékanyagként (szintén szabályosan, mérések, tesztek után), illetve még sok egyéb célra. A tetőcserép törmelékeket szintén többféle célra szokás újra felhasználni, megfelelő finomra őrlés, elkülönítés után.

Az útbontásból származó inert hulladék előkészítése újrafelhasználásra

Útbontás alkalmával nagy mennyiségű bitumenes inert hulladék keletkezik, melyet Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön elhelyezünk, praktikusan három szolgáltatást, a felbontást, az elszállítást és az elhelyezést egyaránt elvégezheti siófoki cégünk, az építtetőknek, Megrendelőinknek egy hasznos és gyors rendszerben.
Az útfelbontás során az út legfelső, bitumenes fedőrétege, miután inert hulladék átvevő helyünkre kerül, a rostálással és a feldolgozással már azonnal értékesíthető anyag. A felső bitumenes útréteget az aszfaltkeverő géppel lehet hatékonyan és gazdaságosan újrahasznosítható állapotba hozni. Az utak anyagával kapcsolatban fontos tudni, hogy alapvetően három fizikai besorolást különböztethetünk meg a hazai utak esetében: lehet merev, félmerev, valamint flexibilis szerkezetű az adott úttest anyaga, mely bontás után inert hulladék átvevő helyünkre kerül. Annak megfelelően, hogy milyen az út pályaszerkezete, valamint a (tervezett) forgalma, mekkora az út terhelése, különülnek el ezek a szerkezeti kategóriák. Ez alapján teljesen különböző minőségű, szerkezetű anyag nyerhető ki bontás során, (számít az útalap, valamint a burkolat kötőanyaga, bitumen vagy cement lehet. Inert hulladék átvevő helyünkön rendszerezve tárolva, az anyagok újrafelhasználhatóságához járulunk hozzá. Egy nagy forgalmú főút, autópálya, repülőtér útburkolata sokkal stabilabb, erősebb, illetve nehezebben, vagy más technológiával feldolgozható anyagot tartalmaz, mint egy közepes, vagy kis forgalmú út, sőt mezőgazdasági út. Különbözhet nemcsak az út vastagsága, hanem az adalékok és az útalapok minősége, minden esetben. Különböző kőzetfajtákat alkalmaznak adott célú utak építésekor, ezért a Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön elérhető bitumen alapú inert hulladék, amennyiben útbontásból származik, igen különböző fizikai tulajdonsággal, felhasználhatósággal rendelkezhet.

Az építési és bontási hulladékok értékesítése újrafelhasználás céljára

A költséghatékonyan, modern technológia alkalmazásával, szabályszerűen újrahasznosítható, osztályozott inert hulladék nemcsak az építkezők, hanem építőanyag gyárak, egyéb termékeket gyártó üzemek kedvelt alapanyaga is, mely elérhető Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön. Az újrahasznosítással cége, vállalkozása jelentős költségeket takaríthat meg.
Munkánkat az Európai Unió vonatkozó irányelve alapján végezzük az inert hulladék kezelése, újrahasznosításának elősegítése terén:
A Hulladék-keretirányelvben részletezik általánosan a hulladékok kezelését.
Az Európai Parlament és Tanács 2008 –ban pontosította a következő irányelveket:
4. cikkely: hulladék kezelésének hierarchiája: Kimondja, hogy a hulladékok kezelése egy elsőbbségi hierarchia alapján történhet. Ezen általános irányelv határozza meg a jogszerű hulladékkezelési gyakorlatot és eszerint alkalmazzák az összes hatályos, erre vonatkozó jogszabályt is.

1. Hulladék keletkezésének megelőzése
2) A hulladék előkészítése a (minél nagyobb arányú) újrafelhasználásra
3) Az előkészített anyag újrafeldolgozása
4) Az anyag egyéb célú hasznosítása, ez lehet pl. energetikai (fűtés)
5) Az anyag ártalmatlanítása.
Fentiekből kitűnik, hogy a lépéseket ebben a sorrendben kell elvégezni minden hulladékkezelés során, hogy valóban minél kevesebb hulladék képződjön, az minél nagyobb arányban, minél gazdaságosabban és tökéletesen környezetkímélő módon kerüljön újrahasznosításra, valamint legvégül, tényleg csak az a hulladék kerüljön ártalmatlanításra (végső elhelyezésre megfelelő védett körülmények között, esetleg kezeléssel), amely már sehova nem használható fel újra gazdaságosan, illetve környezetkímélő módon. Inert hulladék átvevő helyünk a fentiek alapján jár el.
Az irányelv 3. cikkelyében bővebben megmagyarázza a lépéseket.
Ezek alapján, röviden összefoglalva, a hasznosítás bármilyen művelet, melynek eredményeképpen a hulladék hasznos célt szolgál, mellyel konkrét funkciót betöltő anyagokat helyettesít.
Az irányelv 9. cikkelyének b) alpontjában olvasható a kifejezetten inert hulladékokra vonatkozó célkitűzés, miszerint 2020-ig legalább a 70 % -ot el kell érnie az inert hulladékok újrahasznosításának. Ebbe beletartozik az előkészítés, újrafeldolgozás, anyagában hasznosítás, feltöltés.

Az inert hulladékok kezelésére vonatkozó magyar jogszabályi környezetről, mely alapján inert hulladék átvevő helyünk is működik

Magyarországon az inert hulladék leginkább feltöltésre való használata a fő megoldás, melyet a jogszabályi előírások és a hazai engedélyezési gyakorlat egyaránt pontosan szabályoz és engedélyez. Inert hulladék átvevő helyünk támogatja a különböző újrahasznosítási technológiákat.
2001 –ben pontosan meghatározták kormányrendeletben, hogy mi tartozik az inert hulladék kategóriába. A rendelet alapján pontokba szedve:
- jelentős fizikai, kémiai, vagy biológiai átalakuláson nem megy át
- vízben nem oldódik,
- nem éghető
- egyéb fizikai, vagy kémiai úton nem lép reakcióba,
- biológiai úton vagy nem bomlik le, vagy ártalmatlan a környezetre és az emberi egészségre.
- Jelentéktelen a csurgalékainak, vagy szennyezőanyag tartalmának ökotoxikus hatása, így a felszíni vagy felszín alatti vizeket nem veszélyeztetheti.
A meghatározás alapján, az inert hulladék újrahasznosítása sokoldalúan környezetvédő tevékenység.
Összefoglalva, Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön a következőképp kezeljük az inert hulladékot:
- A hulladékot fogadjuk,
- Inert hulladék átvevő helyünkön mérlegeljük,
- előtároljuk, kezeljük,
- válogatjuk és minősítjük,
- kigyűjtjük és elszállítjuk a fém, műanyag és üveg tartalmat
- A kevert inert hulladékot inert hulladék átvevő helyünkön elkülönítjük, ha tovább már nem válogatható.
- Az inert hulladék kezelése, törése,
- valamint rekultiválás útján való hasznosítása inert hulladék átvevő helyünkön Megrendelőink igényének megfelelően történik.


Siófokon, inert hulladék átvevő helyünkön a feldolgozás, vagyis a törés munkáját szakaszosan szükséges végezni, megfelelően elosztva az állandó optimális kihasználás céljából.


Az inert hulladék átvevő helyünkön elhelyezett inert anyag tárolása, kezelése biztosítja a környezet teljes mértékű védelmét. Az inert hulladék átvevő üzemelése során az esetleges kisebb műszaki problémákat gyorsan és hatékonyan elhárítják munkatársaink, emellett folyamatosan dokumentálva van az inert hulladék lerakása, feltöltése, az alkalmazott folyamatok és anyagok.

Siófokon, inert hulladék átvevő helyünk feltöltési terve úgy készült el, hogy az inert hulladék lerakat rézsűje nem csak állékony, hanem emellett lehetővé válik folyamatosan az elhelyezett inert hulladékra eső csapadéknak a lehető leghatékonyabb felszíni lefolyása.
Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon a műszaki védelem kiépítését és ellenőrzését kulcsfontosságúnak tartjuk, több műszaki megoldást is alkalmazunk a telephely biztonságához.

Siófok, inert hulladék átvevő: kiváló lehetőség az építőipari hulladékgazdálkodás terén
A hulladékgazdálkodás fogalma: tudatos és tervszerű tevékenység, mely által a hulladék kiküszöbölhető, keletkezése megszüntethető, vagy csökkenthető, illetve, ha a hulladék keletkezése elkerülhetetlen, akkor a gyűjtés és a lehetősége szerint az újrahasznosítás, legvégső esetben az ártalmatlanítás segítségével hatékonyan kezelhető.

A hulladékhasznosítás fogalma: Ha elkerülhetetlen, hogy hulladék keletkezzen, akkor azt, mint alapanyagot, vissza kell juttatni a termelési, vagy felhasználási folyamatokba, így maga a hulladék jelleg szűnik meg adott anyag, termék esetében. Megkülönböztetünk továbbá teljes, ill. részleges hulladékhasznosítást, ez az inert hulladék terén is így történik, az átvevő hely közreműködésével. Meghatározhatja nemcsak a felhasználás éppen adott lehetősége, helye, hanem az anyag összetétele, a felhasználás gazdaságossága is.

A hulladékkezelés fogalma: Amennyiben elkerülhetetlen a hulladék keletkezése, úgy az arra jogosult személynek vagy gazdasági szervezetnek a feladata szakszerűen összegyűjteni, átmenetileg tárolni, hasznosítani (vagy a hasznosítást elősegíteni), illetve, a hulladék végső elhelyezése is idetartozik (ehhez kapcsolódóan az előkészítés és ártalmatlanítás is). Inert hulladék átvevő helyünk mindezt a munkát nagy alapossággal, több kiegészítő szolgáltatással végzi.

Az ún. hulladékmentes technológiák fogalma: Olyan technológiák a termelésben, a feldolgozásban, valamint a szolgáltatásokban, melyekben egyáltalán nem keletkezik hulladék. Erre jelenleg nagyon kevés példa van, de a fejlesztések folyamatosak. Mindezek a példák alapvető eszközök a forrás-kontroll megvalósításában.

A 2004 –ben kiadott (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet tartalmazza az építési, valamint bontási hulladék kezelésére vonatkozó részletes szabályokat.


Speciálisan az építési, valamint bontási hulladék kezelésére vonatkozó előírások:

Az építési, bontási hulladék keletkezésekor, ha egy adott mennyiségi küszöbértéket meghalad az adott csoportba tartozó építési, bontási hulladék mennyisége, úgy az építtető kötelessége et a hulladékot elkülöníteni és gyűjteni addig, amíg a hulladék kezelésére jogosult személynek vagy gazdasági szervezetnek át nem adja elszállításra. Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon szolgáltatásunkban van mód elhelyezésre és elszállításra is. Az elkülönítés a könnyű hasznosíthatóság miatt fontos.

Ez alapján az építtető kötelessége, hogy lehetőleg az építési, bontási hulladék keletkezésének helyén, vagy, ha ott nem megoldható, külön erre jogosult hulladékkezelő létesítménybe szállítva, vagy szállíttatva, gondoskodjon a keletkezett építési, bontási hulladékról. Inert hulladék átvevő helyünkön, Siófokon az építési, bontási hulladékból az Ön megrendelése alapján kiválogatjuk az inert hulladékokat.

A szabályozás azt is kimondja, hogy az elkülönítve összegyűjtött építési és bontási hulladékot, ha műszakilag kivitelezhető, az építtetőnek vagy fel kell használnia az építés során, vagy át kell adnia annak kezelésére jogosult hulladékkezelő személynek, vagy gazdasági szervezetnek. Inert hulladék átvevő helyünk áll az Ön rendelkezésére.

Ha a meghatározott mennyiségi küszöbértéket nem éri el a keletkező építési és bontási hulladék, úgy ártalmatlanítani kell, a megfelelő, jogszabály szerinti ártalmatlanítási szabályok szerint. Az ártalmatlanítás inert hulladék átvevő helyünkön a fent részletezett EU –s irányelvnek megfelelően történik.

Ha egyetlen csoportban sem keletkezik a mennyiségi küszöbértéket meghaladó építési, bontási hulladék, úgy az építtető a 8-11. § - ban meghatározott kötelezettségek alól mentesül.


Az építési, illetve bontási hulladékot a legtöbb esetben, anyagában a legcélszerűbb hasznosítani. Ehhez az előírások szerint is hulladék előkezeléséhez használható, áttelepített, vagy telepített gép használható. Inert hulladék átvevő helyünk minden szükséges géppel fel van szerelve. A géppel történik a hulladék aprítása, osztályozása, továbbá az újrafelhasználásra kerülő anyag minőségének javítását célzó, tisztítási műveletek is a géppel végezhetőek. Egy adott építési, illetve bontási helyszínen létesített, ideiglenes (áttelepíthető) hulladék előkezelő gépi rendszert maximum 1 évig szabad üzemeltetni.

Ha az építés, bontás helyszínének közelében, ill. a településen van üzemelő hulladéklerakó, akkor célszerűen ahhoz kötve kell beüzemelni az előkezelő berendezést. Inert hulladék átvevő helyünk tartja a kapcsolatot az egyéb hulladék átvevő helyekkel az összehangolt munka érdekében.

Az ily módon előkezelt építési, illetve bontási hulladék, vagy az azt tartalmazó új termék, építési célra csak akkor hozható forgalomba, ha megfelel az építési termékekre vonatkozó műszaki követelményeknek. Ezt igazolni kell.
Külön jogszabály határozza meg a forgalomba hozatal és a felhasználás részletes szabályait. Inert hulladék átvevő helyünk munkájával támogatja a folyamatos, környezetvédő újrafelhasználást.

Az olyan építési és bontási hulladék, mely beletartozik az inert hulladék kategóriába, és ha nem kerül az építkezés, felújítás helyszínén felhasználásra, kizárólag inert hulladéklerakóban, átvevő helyen, vagy nem veszélyes hulladéklerakón kerülhet elhelyezésre. Az elhelyezéskor érvényesíteni kell a hulladéklerakásról, valamint a hulladéklerakók lezárásáról és utógondozásáról szóló szabályokat, melyek külön jogszabályban pontosítottak. Inert hulladék átvevő helyünk Siófokon eszerint működik.

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljáráskor a hulladékkezelés szabályozását az alábbi módon kell kivitelezni:

Az építési, illetve bontási hulladék mennyiségét már a hatósági engedélyezési eljárás során el kell végezni, valamint igazolni kell a keletkező építési, illetve bontási hulladék szabályozott kezelését.
Amikor az építési, illetve bontási munkákat előkészítik, már akkor meg kell tervezni, hogy mennyi építési, illetve bontási hulladék fog keletkezni, miután pedig befejeződött az építési, illetve bontási munka, szükséges elszámolni a keletkezett hulladékokkal anyag, besorolás szerint. Inert hulladék átvevő helyünk a kapcsolódó ügyintézésben is, az Ön segítségére lehet.

Mielőtt megkezdődik az építési, vagy a bontási munka, az építtetőnek el kell készítenie vagy készíttetnie az építési vagy bontási hulladék tervlapot, amelybe bevezetésre kerülnek a tevékenység során keletkező hulladékok. A dokumentumot az építési, vagy bontási engedély kérelem mellé csatolva szükséges együtt benyújtani az építésügyi hatósághoz. E dokumentumok hiányában a hatóság nem adja meg a környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulást, melyet külön jogszabály határoz meg.

Miután befejeződött az építési, illetve bontási munka, az építtető kötelessége az építési vagy bontási tevékenység alatt összesen keletkezett hulladékot, pontosan feljegyezni, feljegyeztetni az építési, vagy bontási hulladék nyilvántartó lapra. Inert hulladék átvevő helyünk szakszerű, részletes dokumentációt vezet a hulladékokról, így az Ön ügyintézését is segítjük, gördülékennyé tesszük a folyamatot.

A hulladék nyilvántartó lap és a hulladékot kezelő személy átvételi igazolása, a használatbavételi engedély iránti kérelem mellett benyújtandó az építésügyi hatóságnak.
benyújtani. E dokumentumok hiányában a hatóság nem adja meg a környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulást, melyet külön jogszabály határoz meg.

Az építési vagy bontási hulladék nyilvántartó lap és a hulladékot kezelő személy átvételi igazolása benyújtandó a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak. E dokumentumok hiányában a környezetvédelmi hatóság kezdeményezhet szabálysértési eljárást is, valamint, nem adhatja meg az adott területre, az új építési engedélyhez a szakhatósági hozzájárulást, melyet külön jogszabály határoz meg. Inert hulladék átvevő helyünk segítségével az építkezés egyszerűbben nyomon követhetővé válik.

Hulladékkezelésre vonatkozó szabályozás olyan építési, vagy bontási tevékenység esetén, melyhez nem kell hatósági engedély


Ez esetben az építtető kötelessége kitölteni az építési, vagy bontási munka megkezdése előtt az
építési vagy bontási hulladék tervlapot. Ha befejeződött az építési, vagy bontási munka, akkor pedig a ténylegesen keletkezett hulladékot pontosan be kell jegyeznie az építési, vagy bontási hulladék nyilvántartó lapra. Efféle kisebb munkák esetén is inert hulladék átvevő helyünk sokféle lehetőséggel szolgál.

Mind a tervlapot, mind a nyilvántartó lapot, a hulladék kezelésére jogosult személy átvételi igazolása mellett kell a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz benyújtani. Inert hulladék átvevő helyünk az Ön kérésére kezeli az iratokat.

Az építési, vagy bontási hulladék mennyiségének tervezésében és elszámolásában, a környezetvédelmi hatóság az alábbi munkát végzi:

Részletesen leellenőrzi mind a tervlapon, mind a nyilvántartó lapon a környezetvédelmi jogszabályok alapján, hogy teljesültek –e maradéktalanul azon előírások, melyek az építtetőre vonatkoznak. Eszerint adja ki a szakhatósági állásfoglalást, mely az építésügyi engedélyezési eljáráshoz tartozik.

Építési, illetve bontási hulladék mennyiségét a külön jogszabályok alapján is nyilván kell tartani. Siófoki inert hulladék átvevő helyünk külön választható szolgáltatásában, az ügyintézésben is tudunk segíteni Önnek. Inert hulladék átvevő helyünk Siófokon és vonzáskörzetében komplex szolgáltatásokat tud nyújtani építkezés, felújítás, épületbontás, vagy épp nagyobb beruházások inert hulladék elhelyezése terén.